Aspekt przeznaczenia

Kazdy z nas przychodzi tu wzrastać i rozwijać się, co dokonuje się poprzez doświadczanie pewnych aspektów życia, okoliczności, zachowań. Jeśli między partnerami występuje aspekt "Przeznaczenia" oznacza to, że sam partner, dzięki swoim urodzeniowym parametrom, jest dla nas uosobieniem cech, których nasza dusza pragnie doświadczać. Jest to bardzo silny wskaźnik kompatybilności, gdyż partner daje nam wzorzec tego, do czego sami aspirujemy. Takie związki są zazwyczaj nie tylko udane, ale także trwają całe życie, gdyż partnerzy są dla siebie inspiracją, prowadzeniem oraz uosobieniem dążeń i pragnień.