Aspekt emocjonalny

Ten wskaźnik pokazuje Wasze dopasowanie na polu emocjonalnym obejmującym takie aspekty jak: wspólne zainteresowania, wzajemna wymiana myśli a w związku z tym podobny sposób myślenia i postrzegania świata oraz zgodność na poziomie umysłu (zgodność mentalna).

Zobacz więcej

Czerwony

Całkowity brak dopasowania.

Osoby wybrane do tego zestawienia, najprawdopodobniej, nie znajdą najmniejszego porozumienia w aspekcie mentalnym.

Różne postrzeganie świata

Ich postrzeganie świata różni się tak bardzo, że chęć połączenia takich ludzi w związek to zły pomysł. Partnerzy w takim układzie astrologicznym będą się ze sobą męczyć, a różnice wynikające z ich poglądów są tak duże, że nie można tu już mówić o tym, że przeciwieństwa się przyciągają.

Wytracanie energii

Te przeciwieństwa będą się jedynie odpychać. Osoby będące w takim związku będą wytracać gigantyczne ilości energii na to, by wypracować jakikolwiek kompromis, co docelowo będzie dla obu stron wyniszczające.

Brak wspólnych cech

Tego związku nie łączą ani wspólne zainteresowania, ani podejście do życia. Poglądy, zapatrzenie na życie, preferencje dietetyczne, zdrowotne, style wychowania dzieci czy spędzania czasu wolnego osób w takim układzie astrologicznym będą zawsze biegunowo się różnić, co przyczyni się do napięć i wynikających z nich konfliktów.

Żółty

Bardzo niski poziom dopasowania.   Osoby wybrane do tego zestawienia jedynie w nielicznych kwestiach będą ze sobą zgodne. Nawet jeśli zdarzają się tematy, w których partnerzy myślą podobnie (np. poglądy polityczne, czy sposób wychowywania dzieci) większość spraw będzie ich dzielić.

Jest to związane z odmiennym dla obu stron - postrzeganiem świata. Tworzenie takiego związku, w którym brak wspólnej wymiany myśli, kreowania, marzeń, wspólnej pasji czy nawet akceptacji pasji drugiej osoby, doprowadza do dużej utraty energii, żeby się najzwyczajniej w świecie ze sobą dogadać.

Ponieważ taka relacja mocno wyczerpuje ludzi emocjonalnie ostatecznie obie strony (lub jedna ze stron) są mocno zniechęcone przebywaniem ze sobą. Partnerzy nie chcąc żyć w ciągłym konflikcie walcząc o to, czyja wizja na życie jest tą właściwą, zamiast zbliżać się do siebie, robią wszystko, żeby się mijać i nie wchodzić sobie w drogę. Z czasem osoby pozostające w takim układzie oddalają się od siebie zupełnie.

Zielono jasny

Średni poziom dopasowania.

Partnerzy wybrani do tego zestawienia mają szansę na stworzenie harmonijnego związku jeśli wezmą pod uwagę odmienność drugiej strony.

Ten poziom dopasowania jest wystarczający, żeby ze sobą funkcjonować, jednak mogą zdarzyć się różnice w postrzeganiu świata i rzeczywistości.

Od woli i chęci stron zależeć będzie czy znajdą oni porozumienie i wypracują potrzebny w związku kompromis czy też wejdą na wojenną ścieżkę.
Średni poziom dopasowania mówi o partnerach coś, co najprościej określić powiedzeniem - "na dwoje babka wróżyła".

Niby wszystko jest dobrze, ale jakoś nie do końca.

Niedosyt i poczucie pewnego braku mogą powodować wspomnienia poprzednich związków, gdzie obie strony lub jedna ze stron doświadczyła wyższego dopasowania na polu emocjonalnym z inną osobą. Wtedy będzie odczuwać pewną niekompletność w tym aspekcie.
Jeśli jednak analiza dotyczy osób uważnych, pełnych wzajemnego zrozumienia, szacunku oraz akceptacji dla drugiego człowieka - poziom ten jest wystarczający, by tworzyć wieloletnią relację ze świadomością odrębności myśli i poglądów drugiej strony.

Zielono ciemny

Partnerzy znajdują się w wyjątkowo korzystnym układzie wzajemnego dopasowania emocjonalnego. Para może mieć wrażenie czytania sobie w myślach, identycznego sposobu postrzegania świata i pełnej kompatybilności intelektualnej.

Związek nie będzie wytracał energii na dogadywanie się czy szukanie kompromisów, które ostatecznie i tak nie zadowolą w pełni żadnej ze stron. Związki o tak wysokim poziomie dopasowania emocjonalnego partnerów mają największe szanse na stworzenie wieloletniej, harmonijnej i co najważniejsze zdrowej relacji opartej o wspólne zainteresowania, pasje i marzenia.

Będąc razem, partnerzy tworzą nową jakość, ich kreatywność wzrasta a wzajemne zrozumienie z miesiąca na miesiąc buduje coraz większą więź i bliskość. Nawet jeśli pojawią się nieporozumienia czy konflikty będą one zaadresowane i rozwiązane szybko, nie pozostawiając po sobie emocjonalnych strat.